Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Lokalizacja

województwo: łódzkie
powiat: Powiat m. Łódź
gmina: M. Łódź
miejscowość: Łódź

Informacje

Typ szkoły / placówki: Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: niepubliczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Konstytucyjna 42c
92-203 Łódź
Poczta: Łódź
telefon: 0426744466
fax: 0426744446
strona internetowa: www.ceiron.org.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Łódź), jest to Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełn.
województwo: łódzkie
powiat: Powiat m. Łódź
gmina: M. Łódź